Att lära av andra, Bloggtips!

Styrka och utökad kunskap är att lära av andra!5130_zaplati-drugomu_or_pay-it-forward_1024x768_(www.GdeFon.ru)Jag är så glad över att kunna dela med mig länkar till en massa fantastiska bloggar. Vi är företagare som finns över hela landet, och som bloggar om allt ifrån lusten, livet, att leva i balans på olika sätt, vara rockbabies i livet och företagare. Här finns en lista över bloggar jag varmt rekommenderar. Bloggar som kan ge dig aha upplevelser, tankeställare och ett och annat skratt.

Det magiska ordet!

Hur har du tänkt att 2013 ska se ut för dig som ledare och för ditt team?

Är Bild1planen lagt och klar? Har du inventerat vilka förändringar/utvecklingsområden som behövs för att nå målet du satt? Finns planen för ”huret” nedskriven, presenterad och känd för teamet? Är teamet med på banan? För det är ju en förutsättning för att nå målet.

Många gånger sätter vi ledare ett mål för verksamheten. Vi berättar om visioner och mål för våra medarbetare/vårt team och hur vi ska komma dit. Men är alla med på tåget? Min erfarenhet är att alla inte är det. Vi SÄGER att vi är det men i handling visar sig motsatsen.

Hur många av oss står sedan undrande inför de som går i en annan riktning än den utstakade? Tro mig. vi är många som gjort den upptäckten!

Hur kan jag som ledare göra allt jag kan för att hela teamet ska gå åt samma håll, på samma väg för att komma till samma ställe? Jo, det handlar om min, din och alla medarbetares attityd. D.v.s. inställning och värdering till målet som är uppsatt.

Vilken attityd jag har till målet börjar alltid hos mig själv. Så det är där jag som ledare måste börja; hos var och en i teamet. Vi behöver alla ta en titt på oss själva och göra vår egen inventering om vi är villiga och ställer oss bakom målet som är uppsatt.

Delaktighet

Den bästa starten för att få alla med sig är delaktighet. Att som medarbetare/teammedlem få vara delaktig gör att jag känner mig betydelsefull. Att det jag kan bidra med är viktigt. Det är då jag gör det bästa jag kan!

Kan vi som ledare ändra på någons attityd?

Ja, det kan vi. Om jag som ledare tar reda på vilken inställning var och en har, så kan vi också hitta den rätta knappen att trycka på så att vi får dem att förstå att de, var och en, får en egen vinning av att bidra. Och svaret på VARFÖR det är viktigt att alla bidrar.

För så är det; Om vi har svaret på VARFÖR så blir HUR enkelt!

Som ledare är det viktigt att poängtera att alla i teamet är lika viktiga. Tack vare alla olikheter! Som ledare är det min skyldighet att berätta för teamet att var och en har ett ansvar för vilka signaler vi sänder ut och därmed vilka vi får tillbaka. För allt börjar hos oss själva. Vilken inställning vi har till att prova en ny väg, ett nytt sätt att tänka och nya handlingar. Och hela tiden med målet som fokus.

Exempel på olika attityder som kan påverka teamet negativt:

”-Jag jobbar här för att jag behöver en inkomst och i brist på något bättre.”

”-Det är ingen idé att jag säger något för ingen lyssnar ändå.”

”-JAG kan inte! Ge mig färdiga arbetsuppgifter bara så gör jag dem.”

”-Så här har jag jobbat i 25 år och det har fungerat hittills!”

”-Vi har provat det förut och det gick inte! Varför skulle det fungera nu?”

”-Ge mig högre lön! Med den lön jag har idag så tänker inte jag…”

Listan kan göras hur lång som helst men vi stannar där för jag är övertygad om att du som läser detta förstår vad jag menar.

Hur kan vi ändra på dessa attityder? Behöver vi ändra på dem?

GOD JUL!

Jag önskar er alla en fantastiskt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2013!

Nu är det läge att göra en inventering av det du föresatte dig för 2012. Har du uppnått dina mål? Har du snubblat på målsnöret? Eller blev det precis så som du hade tänkt dig?

Hur det än blev 2012 så har du nu alla möjligheter att sätta upp nya mål, skapa nya visioner eller bygga på de gamla. Möjligheternas år börjar 2013!

Vill du ha hjälp av mig att uppnå dina mål eller att skapa dem är du välkommen att höra av dig.

Från mig till dig: Önskar dig ett fantastiskt 2013!loonapix_1355532192152828545

Din vän Janet

Mental julstädning

Idag har jag julstädat. Jag har städat mentalt. Låter kanske konstigt men är imagesalldeles nödvändigt för att komma vidare mot de mål jag satt upp.

Så här års, varje år, brukar jag göra bokslut med mig själv. Vad har året givit mig inom alla livsområden? Har jag lyckats uppnå mina mål som jag satte upp året innan? Om inte; vad var det som gjorde att de inte uppfylldes? Var det något hos mig själv (vilket det oftast är) som hindrade mig att komma dit jag ville?

Jag skriver alltid ner mina bokslut för att sedan kunna se vad jag lyckats bra med så att jag kan fira de framgångarna. Också för att, till nästa år, kunna städa bort de hinder och snubbeltrådar jag satt upp för mig själv.

När städningen och inventeringen är gjord, går jag vidare genom att sätta upp nya mål. Jag skriver också upp delmål så att jag får avstämningar med jämna mellanrum. Bara för att målet inte ska bli för stort och verka ouppnåbart. Jag skriver också ner de ev. hinder jag kan komma på. Bara för att också kunna skriva ner lösningar på dem om de dyker upp.

Det känns gott att ha julstädat. För det är lika viktigt som den julstädning många av oss gör i vår bostad.

Så: Välkommen 2013 med vita, oskrivna blad. Förutom första sidan där mina uppsatta mål finns nedskrivna!

Hur städar du ;)?

Din vän Janet

Att uppnå mål i företaget

Ingen ledare kan nå de mål som han/hon sätter upp själv genom att göra hela contactjobbet själv. Inte heller genom att enbart presentera ”färdiga” mål för sina medarbetare. För att lyckas måste medarbetarna känna delaktighet, få ta ansvar och få vara med och fira framgången när målet är uppnått.

Jag ska här dela med mig av ETT sätt att jobba på. Di får gärna kontakta mig om du vill ha tips och råd för att sätta ihop en sådan här dag.

Ett sätt, som ger de allra bästa förutsättningarna för att lyckas, är att sätta målen TILLSAMMANS med medarbetarna. Du som ledare vet vad som krävs för att nå framgång i företaget inom ditt ansvarsområde. Genom att peka ut vart ni ska kan sedan medarbetarna vara med och utforma målen för att nå dit.

Har du en bra dynamik i ditt team så är det bästa att starta arbetet med en utvecklingsdag. Du sätter upp syftet och målet med dagen. Du ger medarbetarna möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt. Tiden innan utvecklingsdagen går av stapeln är det bra att tala om dagen och bygga upp förväntningar. Gör det på ett sätt så att medarbetarna känner att det mesta av ansvaret ligger på dem om hur resultatet ska bli. Gör det på ett roligt sätt. Det ska vara på ett sätt så att de längtar till att få vara med om en rolig, kreativ dag i delaktighetens tecken! De ska se på dagen som ett tillfälle att få använda just SIN kunskap och SINA talanger för att samtidigt nå SINA mål! Då är det optimalt.

Ett tips på förberedelse kan vara att ha följande budskap: ”All förändring börjar hos oss själva så det är vår attityd för detta arbete som är avgörande”. Dvs för att förändra något/jobba mot ett mål, måste vi börja hos oss själva! Alla ska vara förberedda på att göra sin del av jobbet.

Utvecklingsdagen kan läggas upp t ex så här: Förmiddag – presentation om bakgrund, syfte och företagets mål. Samt VARFÖR ni ska nå dit. Dela sedan in medarbetarna i smågrupper där de får brainstorma och sedan skriva ner vad de kommit fram till utifrån uppgiften. Det här brukar ta hela förmiddagen. Dina medarbetare är mer kreativa än du kanske tror.

Eftermiddagen börjar med presentation av förmiddagens arbete. Sedan kan du låta medarbetarna gå in i sina grupper igen. Låt dem gärna ta en promenad och diskutera vad som är viktigast av det som framkommit av det första grupparbetet. De ska också rangordna vad de tycker är viktigast att börja med, näst viktigast osv.

Samla sedan alla medarbetare igen. Låt HELA gruppen sedan komma överens om en rangordning av det som ska göras. Det brukar ta en stund. Det är viktigt att du är med här om du skulle behöva styra upp lite emellanåt.

Är ni riktigt överens och allt går snabbt, hinner ni kanske skriva ner en överenskommelse och handlingsplan innan dagen är slut. Det kommer jag att skriva om en annan gång.

Jag kan lova dig att du kommer att ha motiverade medarbetare efter en sådan här dag!

Att arbeta på det här sättet är roligt och främjar sammanhållningen. Som omväxling kan det vara bra att ta in en konsult på utvecklingsdagen. Gärna en person som kompletterar dig så att dagen blir dynamisk även ur den aspekten.

Lycka till!

Värderingar i företaget/organisationen

Jobbar du i ett företag där medarbetarna består av många individualister? Kanske är det många med stora egon och som har behov av mycket bekräftelse. Hur får du/ni till ett gott teamarbete där?

Min erfarenhet är att det krävs ett tydligt ledarskap med delaktighet som bas. Ett fungerande ledningssystem är också en av ingredienserna. En dos av öppenhet och ödmjukhet bör också tillsättas.

Orden jag skriver här ovan är kanske söndertjatade. Men i handling ses de inte alltid i kombination med varandra.

Hur ”får man till det” då? Jo, som med allting annat så börjar det med dig själv och din attityd och värdering som ledare. Steg två är att få medarbetarna att förstå att det börjar hos var och en. För du kan ju inte ändra på andra. Det måste de göra själva och då menar jag inte genom personlighetsbyte…

Har ditt företag/organisation officiella värdeord/värdegrund? Om ditt svar är ja, är de väl kända och genomarbetade med alla dina anställda? Kan du väcka din medarbetare mitt i natten och han/hon berättar vilka de är och vad de står för i vardagen? Grattis! Då har du kommit mer än halvvägs!

Hur kommer du dit då? Mitt tips är att du jobbar aktivt med att bryta ner värdeorden/grunden under en utvecklingsdag. Alla medarbetare ska närvara. Dela in dem i mindre grupper och låt varje grupp skriva ner vad orden betyder för just den gruppen. Låt sedan samtliga grupper redovisa vad de kommit fram till. När det är gjort ska alla, gemensamt, komma överens om kortare formuleringar om vad orden står för. Allt ska få plats på ett A4. Där har ni sedan er gemensamma värdegrund! Där alla varit delaktiga. Jag lovar att alla känner ett meransvar nu.

Hur ska du sedan gå vidare? En inventering av vad som är bra/vad som kan bli bättre är nästa steg. Där kan man jobba på samma sätt, allt för att alla ska fortsätta känna sig delaktiga. Rangordna sedan med numrering där det viktigaste att åtgärda får nr 1. Och det minst viktiga får det högsta numret.

Gör, fortfarande tillsammans, en handlingsplan. Ska det bildas arbetsgrupper, jobbas enskilt? När ska det vara klart. En tidsbestämning är viktigt! Minnesanteckningar från gruppmötena, rapportering vid personalmöten etc är bra så att alla kan följa med på resan och där det ges möjlighet till feedback.

När arbetet är klart presenteras det för hela gruppen och man kan, tillsammans, fatta beslut om att köra igång och när.

Kom ihåg att i arbetet ska ingå en utvärderingsplan :)!

Lycka till!

Din vän Janet

P.S. Behöver ditt företag/organisation hjälp på traven, dra dig inte för att kontakta mig! D.S.

 

 

 

Samarbete – vad innebär det för dig?

Samarbete.
Hur ser det optimala samarbetet ut för dig?
Jag tänker främst på arbetsrelationer.
Vilka ingredienser är viktiga?

Min egen erfarenhet är att allt grundar sig i kommunikation. Och kunskap om kommunikation.
Jag vill berätta om en händelse där jag blev påmind om att inte alla förstår samma humor som jag själv använder mig av.

Jag hade startat en grupp som skulle börja jobba med att börja dra åt samma håll i en verksamhet. I många år hade det varit spretigt men man hade kommit en bit på väg inför den stundande vidareutvecklingen. Nu kom man inte längre utan att behöva börja titta på sig själv och sitt eget ansvar.

Vid min presentation av vilka som skulle jobba med vilka, beskrev jag att jag ville ha en lite annorlunda indelning.
I vanliga fall tycker jag det är bra att blanda erfarenheter, åldrar, kvinnor, män osv. Men denna gång ville jag testa något nytt.
Sex grupper skulle det bli och jag valde att sätta ihop den nyaste nya i en grupp. För att få de senaste rönen, de yngsta, de med nyast ögon och mest öppet sinne i ett gäng.
Sedan gjorde jag samma sak med de som hade mest yrkeserfarenhet, jobbat längst på samma arbetsplats.
Allt för att se vad ”de gamla uvarna” kontra de yngre skulle komma fram till för resultat i uppgiften de fått.

Och se det var DÄR jag trampade i klaveret. En grupp som jag trodde ”lärt sig mig”och min humor, mitt sätt att uttrycka mig och mina, alltid goda intentioner!
Tji fick jag. Dagen efter presentationen fick jag ett telefonsamtal:
”Hej Janet. Tack för igår. Det var lärorikt, spännande och intressant på alla sätt och vis. Och inspirerande! Jag ser fram emot att få jobba på det här sättet.
MEN, det där du sa igår om att en grupp skulle bestå av oss ”gamla uvar”… Jag tog faktiskt illa vid mig. Blev ledsen, faktiskt.

Vi talade en stund om vad jag egentligen ville ha sagt med det uttrycket. Jag berättade att det jag menade var en grupp med massor av erfarenhet, kunskap och kompetens. En grupp som är trygg i sin yrkesroll och som har mycket att lära ut till sina yngre kollegor. Och att, i min värld, är uven en symbol för ett mycket klokt djur. ”Du vet, klok som en uggla”.
Vidare sa jag också till henne att jag tror att de äldre har något att lära av de yngre också och att det på det här sättet skulle bli lättare att hitta det bästa från erfarenheten OCH det bästa från de mer oerfarna.

Jag ägnade en god stund till att utfodra hennes ego och bygga upp det igen och till slut accepterades min goda intention och hon kunde se humorn i det hela.
Samtalet slutade med en skrattande kvinna i andra änden av luren. Där hon avslutar med att säga: ”Det är så bra med dig för jag är alltid på så bra humör när vi har talats vid och får alltid skratta en stund”.

Så kan det vara :)!

Energiboost eller energitjuv

Funderar på det här med vad som gör att vi upplever energikickar och vad det är som gör att vi även kan uppleva att det finns energitjuvar.

Jag börjar med ”energiboostarna”.
I mitt fall tänker jag på alla de människor som med osjälvisk ödmjukhet delar med sig. Av arbetsrelaterade erfarenheter, tips om uppdrag, rekommendationer av allehanda slag, livserfarenheter. Och de företagare som fattat galoppen när de har som hederskodex att ALDRIG tala illa om en konkurrent utan tvärtom kan berätta vad konkurrenten gör bra.
Visst är det härligt!
Vidare tänker jag på alla de människor som verkligen SER människorna de möter. Lyssnar in, möter med blicken och stannar upp för att finnas där och då med alla sina sinnen.
Visst är DET härligt!
Sedan har vi energitjuvarna.
De människor jag tänker på här är de som är tvärtom mot det jag beskrivit innan här. De människor som i tidig ålder fått Jantelagen inpräntad av sina föräldrar och aldrig fått möjligheten eller tagit chansen att bryta sig loss från denna hemska lag.
De människor som ihärdigt ropar: ”Det är inte rättvist!”, ”Varför får han och inte jag!”, ”Om inte om hade funnits…”
Alla de människor som har tagit på sig den tjocka, ulliga offerkoftan som hela tiden sticks…
Idag har jag startat min dag, ivrigt påhejad av vänner, som med glada tillrop önskat mig ”lycka till”!
Massor med osjälviska medmänniskor som unnar andra framgång i livet, på arbetet och inom alla andra livsområden.
Tänk vad mycket ljusare och lättare dessa människor har det.
Så, mina vänner: Ta av er offerkoftan, hoppa lite jämfota framför spegeln för att ladda batterierna med positiv energi.
Jag LOVAR att dagen börjar med ett leende och en positiv attityd. Fylld av möjlighetstänk.
/Janet

The inner five – att omge sig med rätt människor

Har du ”rätt” människor omkring dig?

Vad menar jag med rätt, kanske du undrar. Jo, de människor som fyller dig med energi.
Det behövs inte så många av dem men de är SÅ viktiga för att vi ska må bra och orka med att vara den vi vill vara.
Låter det flummigt? Inte alls.
Tänk dig dina närmaste vänner eller dina närmsta kollegor. Hur mår du när du har dem omkring dig?
Känner du dig glad, styrkt, inspirerad eller börjar du fokusera på problem istället för kreativa lösningar?
Jag lärde mig av en person att det är viktigt att jag väljer några få vänner som står mig närmast. Kanske bara fem. Om ens det.
På jobbet kanske det bara är en eller ett par stycken.
Dessa personer ska väljas ut med omsorg, ömsesidigt. Det ska vara personer där du kan bygga tillit. Som kan vara din ”kräkpåse” utan att dra ner dig. Precis som du kan vara det omvända. Där du kan hämta energi och ge energi och den tas emot.
Är ni med?
Jag har valt ut mina. Både på jobbet och privat.
Ibland misslyckas det men för det mesta fungerar det alldeles utmärkt!
Vi lever i en tid där allt har en tendens att rusa på fortare och fortare. Då är det viktigt, om vi rycks med lite för mycket, att vi har den där vännen eller kollegan som säger ”hallå! Dags att dra i bromsen och andas.” Eller: ”Du kan inte hinna med allt det där själv! Kom ihåg att be om hjälp. Jag vill hjälpa dig.”
Jag är vännen som påminner om att det är dags att ha lite kul. Som säger att det är ok att göra misstag men ingen är sämre för det.
Nu tror jag ni förstår vad jag menar.
Vi kan ha nära vänner/kollegor och vi kan ha vänner/bekanta/kollegor vi samarbetar jättebra ihop med. Men jag har lärt mig var jag hämtar min energi och då kan jag också ge mer till de människor jag har omkring mig som behöver ha dessa nära vänner/kollegor, men inte har det.
En reflektion så här på kvällskvisten.
Så: vilka är dina fem?

Vad kan jag hjälpa dig med?

Tänk vilka nya världar som öppnar sig när vi ställer den frågan!

Jag har, genom åren lärt mig att använda den både privat och i jobbet.
Innan jag började tänka på det här sättet kunde det låta så här:
”Jag ser att det här inte fungerar för dig. Om du gör så här istället så blir det bra”.
Vad var det jag gjorde? Jo, jag talade om för personen/företaget att ”det här gör du/ni fel men om du/ni gör det på mitt sätt istället så blir det rätt”.
Behöver jag berätta att resultatet inte blev så bra…?
För vem vill höra att man är dålig på något som man själv inte ens har reflekterat över?
När den här insikten kom som svar på min fråga om varför jag inte skapade mig resultat så sved det ganska ordentligt i skinnet.
Men, men, det var bara för mig att sätta mig ner och fundera hur jag skulle göra istället. Och med lite hjälp på traven så började jag prova att ställa frågan:
”Vad kan jag hjälpa dig med?”
Och se, en ny värld öppnade sig!
Idag lyssnar jag in, ställer frågan och får sedan ett svar. Och vips är det ett helt annat läge!
Prova, ska ni få se! Jag lovar att det fungerar!
Varmt lycka till!
/Janet