Att må bra i företaget

Vilka människor klarar av en förändring? På arbetet, i företaget. Som chef och som medarbetare. Jo, de som går från tanke till handling. Enligt mitt sätt att se på det hela så behövs en stor dos av delaktighet, handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter för att ett helt team ska nå framgång. Vad är då grunden för att uppnå framgång, de steg vi behöver ta?

Jo, följande:

  • Värdegrunden är bottenplattan och ska vara väl känd och genomarbetad tillsammans. Skapas av överenskommelser och spelregler.
  • Skapa självkänsla och självförtroende i yrkesrollen. För meningsfullhet och för betydelsefullhet.
  • En motiverande och inspirerande arbetsmiljö. Chefen sätter tonen tillsammans med medarbetarna. Tillsammans har alla ansvar att hålla båda delar över tid.
  • Ett coachande ledarskap där fokus ligger på positiv förstärkning. För att lyfta medarbetaren, deras förmågor och ansvarstagande.
  • Chefen jobbar med att bekräfta och lyfta fram det bästa vad gäller kunskap, kreativitet och vilja hos medarbetare. Hela teamet jobbar med att bekräfta, uppmuntra och SE varandra.
  • Helheten är så viktig för alla! En balans mellan privatliv, fri tid och arbete. Haltar det ena så haltar det andra.
  • Till sist: Kommunikation. Det är här vi vanligen fallerar…

En lång reflektion. Jag uppskattar så om ni deltar i mina reflektioner här på min sida . Tack för er.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *