Ett steg i teamutvecklingen

Bild1Här är ett tips för er som vill jobba aktivt med att skapa en bra arbetsmiljö där alla är delaktiga och vill dra åt samma håll. För att främja företagets målsättning och vision, för att skapa trivsel och engagemang. Jag har provat detta och det fungerar!

Såsom jag har testat att jobba med teamutveckling på det här sättet, är detta steg tre i ordningen mot att bli det bästa teamet. För fokus på varför man är på sin arbetsplats (ska alltid vara nr 1), för delaktighet under hela processen, för känslan hos varje medarbetare att det är de själva som skapat resultatet.

Jag har tidigare bloggat om de andra två stegen så jag går till det tredje där det handlar om överenskommelse. Vi behöver alla regler i vår vardag på jobbet. Vad är ok och vad är inte ok osv. Den här delen handlar om en utvecklingsdag där målet var att få till en överenskommelse som alla medarbetare i teamet skulle vara överens om.

Här är resultatet. En skriftlig överenskommelse som alla ska godkänna och skriva på. Dokumentet med överenskommelsen ska även presenteras i framtida intervjuer, i samband med nyanställning, för att även de nya medarbetarna ska skriva under. Jag ska tillägga att det här är helt och hållet teamets produkt, vilket innebär att det naturligtvis inte innebär att man får sparken om man inte följer alla punkter. Däremot har gruppen själv både ett ansvar och ett engagemang att hjälpas åt att följa överenskommelsens innehåll.

Överenskommelse för xxxxxxx på företaget xxxxxxxxxxxxxxxx

 Gäller från xxxxxx och är en överenskommelse utifrån företagets värdegrund:

(Här skrivs värdegrunden eller värdeorden)

 • Vi tar alla ansvar för att det ska vara roligt att gå till jobbet!
 • Vi tar, var och en, ansvar för att leva upp till våra värdeord och vad de står för.
 • Vi ger alltid våra medborgare samma service och förutsättningar, oavsett geografisk tillhörighet.
 • Vi använder oss av en vänlig ton. Vi gör vårt bästa för att vara tydliga och frågar om något är oklart.
 • Vi är alltid två i ett samtal. Vi lyssnar in varandra.
 • Vi erbjuder och ber om hjälp när det behövs.
 • Vi är generösa med att dela med oss av vår kunskap/kompetens. Vi vågar visa okunskap, vi vågar fråga.
 • Vi ger varandra feedback när någon gjort något bra.
 • Vi undviker att kritisera, vi ställer frågor i lärande syfte. Öppna frågor.
 • Vi respekterar varandra och är noga med att skilja på sak och person. Gäller både budbärare och mottagare.
 • Vi talar MED varandra och aldrig OM varandra.
 • Det är allas ansvar att bidra till ett konfliktfritt klimat. Det är ok att påminna varandra utan att någon tar illa upp.
 • Vi respekterar varandras åsikter.
 • Vi kommer ihåg att alla professioner är lika viktiga och vi har alltid kunden i centrum.
 • Det är allas skyldighet att hålla sig uppdaterade när det gäller riktlinjer och rutiner. Likaså är det allas skyldighet att följa dem.
 • Om konflikt uppstår: Vi löser det med den det berör. Nästa steg om konflikten kvarstår, tar vi hjälp av kollega eller chef. Det är allas ansvar att tala direkt med den det berör.
 • Vi ifrågasätter aldrig frånvaro.
 • Spekulationer hör inte hemma hos oss. Vi frågar istället för att få fakta.
 • Köket är en arbetsfri zon. Behöver vi tala om arbetsrelaterade saker, gör vi det i annat rum.
 • Vi respekterar att en stängd dörr betyder att vi inte ska störa.

Vi utför alltid vårt uppdrag med kunden i fokus, utifrån våra värdeord.

Från idag ställer jag mig bakom den här överenskommelsen och gör mitt bästa för att leva upp till den.

__________________________________________________

Namn och datum                                                             Namnförtydligande

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *