Konkurrens kontra Komplement

KomplementHur ser du på konkurrens kontra komplement?
Jag tänker på inställningen att vi är konkurrenter inom samma bransch eller att vi är komplementer.
Jag, för egen del, ser mig inte som en konkurrent utan ett komplement. Mina kollegor runt om i landet och världen är de komplementer som kunden behöver. För vi är ju alla unika även om vi använder samma eller liknande verktyg.

Så; fram för mer komplementer och samarbeten! Då kan vi hjälpa till med framgångskoncept tillsammans i olika konstellationer. Precis det som kunden behöver .

What are you thinking about competition versus supplement?
I think the attitude that we are competitors in the same industry, or that we are komplementer.
I, for my part, do not see me as a competitor but a complement. My colleagues around the country and the world are the komplementer the customer needs. Because we’re all unique, even if we use the same or similar tools.

So; developed more komplementer and collaborations! Then we can help with the recipe for success together in various configurations. Just what the customer needs .

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *