Sista delen i teamutveckling om attityder/värderingar

1655106-medium_1I min förra artikel berättade jag om hur vi som ledare/coach kan ta hand om vårt egenansvar när det gäller vår attityd och de värderingar vi har. Och att vi faktiskt kan ändra dem.

Ett bra sätt att få en grupp att hitta varandra och jobba mot samma mål är just den inventering jag beskrivit i mina två tidigare artiklar.

När gruppen (grupperna om de är många) redovisat vad de svarat utifrån de frågeställningar som ställts, är de redo för att tillsammans titta på företagets värdegrund. Nästa frågeställning kan då vara att var och en beskriver för gruppen hur de lever upp till dem.

Det här blir en spegling av hur de själva uppfattar sig och hur omgivningen uppfattar dem. Här gäller det att påminna om reglerna som satts upp initialt. Att hålla sig till att vara professionell.

Nästa uppgift blir att diskutera vad som behöver göras för att samtliga i teamet ska jobba utifrån denna värdegrund. Det här kan göras under en promenad. Frisk luft skapar kreativitet och energi.

Om det är flera grupper igång samtidigt avslutar man denna session med en kort redovisning av vad varje grupp kommit fram till. Åtgärderna bör skrivas i punktform så det inte blir långa romaner. Det är bra om någon skriver upp vad varje grupp kommit fram till så att det sparas till senare.

Nästa uppgift kan sedan vara att hela teamet, d.v.s. samtliga grupper, får 15 minuter på sig att komma överens om två saker av det som redovisats som ska sättas som prio ett att jobba med. Ju fler man är i teamet, desto större är utmaningen.

Här är det också viktigt att coachen/ledaren lyssnar in hur resonemanget går för att gå in och styra upp om diskussionerna tenderar till att spåra ur. Kasta gärna ut en fråga som t ex ”på vilket sätt kan detta gagna kunden?”, ”hur var nu värdegrunden?” etc.

Sedan får teamet presentera vilka två saker som ska prioriteras först och varför. Vad är kundnyttan med detta val? På vilket sätt stärker detta värdegrunden?

En sådan här session brukar ta en heldag.

Min erfarenhet av att jobba på det här sättet är att medarbetarna i teamet känner sig både hörda, sedda och bekräftade. Det motiverar alla att göra sitt bästa. Till och med att ändra på sin attityd/värdering för att nå målet tillsammans i teamet.

Oftast kommer insikten att vi alla behövs med våra olikheter. Så länge vi är beredda att titta på vår egen del i sammanhanget.

För mer ingående tips är du välkommen att kontakta mig för det jag beskrivit i mina tre artiklar är en sammanfattning av hur jag  jobbar med 360 graders feedback.

Den här artikeln publicerade jag idag i webbtidningen www.coachingguiden.se

 

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *