Hur du kan jobba vidare med ditt team med förändring av ATTITYDER/VÄRDERINGAR

tweakyourbiz

Om du läst min föregående artikel som publicerades för två veckor sedan så hoppas jag du blev inspirerad till att följa fortsättningen som kommer här.

I förra artikeln beskrev jag ett sätt att jobba med attitydförändringar/värderingar. Jag fortsätter här med att beskriva hur vi tar hand om svaren på de frågor som gruppen fick besvara utifrån sig själva och medarbetarna i teamet.

I regel lägger teammedlemmarna ner hela sin själ i att besvara de frågor du kunde läsa i förra artikeln. Så mängden information du som ledare/coach får till dig brukar bli enorm. Här ser du ganska snart vilka som går ”all in” och vilka som har en del rädsla att hantera innan de vågar sig på att vara 100 % ärliga. Det som brukar vara jobbigast att svara på är frågan ”Finns det något du irriterar dig på hos…?” Här gäller det att man som teammedlen känner sig trygg. Jag brukar ha en dialog med samtliga, i grupp, om vikten att skilja på sak och person. Vikten av att våga vara ärlig då syftet är att leda teamet framåt mot det uppsatta målet. Visst, lite magknip finns det säkert hos dem ändå men och här har ledaren/coachen ett stort ansvar. Ett ansvar att läsa av var och en och hela gruppen.

Ledaren/coachen sammanställer svaren. Det som handlar om Kalle och det de andra svarat om honom ska sammanställas under respektive fråga. Kalles egna svar om honom själv ska stå separat.

När sammanställningen är klar, har du som ledare/coach fått en bild av hur gruppen ser på varandra utifrån vad de svarat.

Vad ska du nu göra med svaren? Jag utgår här från ett enklare exempel. D.v.s. att teamet består av sex personer. Jag har gjort de här övningarna på grupper med 30 personer och det fungerar också, men kräver ett betydligt större arbete från både teamet och dig själv.

Tid som bör avsättas är ca 4 timmar. Ett tips är att starta med 10 minuters fika så att gruppen hinner småprata lite. Allt för att slappna av så mycket som möjligt.

Gruppen får instruktioner av dig. En person i taget ska vi ge feedback. Det är viktigt att du hela tiden är närvarande för att, vid behov, styra upp samtalet. Lika viktigt är att ha satt upp reglerna innan hela denna process startas. Påminn om dem innan ni startar här.

Jag brukar se om det är någon som självmant vill starta, annars lottar jag.

Kalle får börja. Han börjar med att beskriva vad han svarat på frågorna, utifrån sig själv. Gärna med motivering VARFÖR han svarat som han gjort så att alla skapar sig en bild av Kalle utifrån hans svar.

Sedan är det gruppens tur att svara. De har var och en sparat sina svar så att de kommer ihåg vad de skrev. Helst ska de själva, var och en, ge sin beskrivning hur de uppfattar Kalle utifrån frågeställningarna. Om det blir för tufft kan du som ledare/coach redogöra för vad alla svarat men inte vem som svarat vad. Då får det bli en senare uppgift men helst under denna session. Ingen ska lämna lokalen med frågetecken om vem som tyckte vad. Det kan förstöra hela syftet.

I regel blir det bra diskussioner som leder till nya insikter och bra spegelbilder till var och en. Allt för att alla ska se vad just den enskilde teammedlemmen behöver ändra på för att företaget ska nå målet.

Visst finns risk för att någon blir ledsen och sårad p.g.a. att han/hon tar saker personligt, trots instruktionerna innan uppstarten. Då gäller det att reda ut detta innan någon lämnar rummet.

Min erfarenhet är att det blir en spegling/feedbacks-session som innehåller mycket skratt och humor. Alla vill att det ska bli bra och att alla ska må bra och det hjälper till.

Resultatet efter att alla sagt sitt, brukar bli en massa aha-upplevelser, lite förnekelser och allra mest av insikter. Jag kanske tror att jag är den som verkligen vill jobba för förbättringar och utveckling. Fast mina teamkamrater ser mig inte riktigt på det sättet. Om jag bara får rätt stöd av ledaren/coachen så brukar det landa bra och konstruktivt.

När alla sagt sitt är det dags för en handlingsplan. Den får du ta del av om två veckor när min nästa artikel publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *