Kan vi ändra på en Attityd/Värdering?

Bild1

Ja, visst kan vi det! I min förra artikel skrev jag att om vi vet VARFÖR vi behöver förändra en attityd/värdering, så blir HUR enkel.

Jag tog också upp ett antal exempel på attityder och värderingar som ”det är ingen idé”, ”så här har jag/vi alltid gjort och det har fungerat” etc. En viktig värdering/attityd som jag ofta hör är: ”Jag har alltid varit så här…”, ”jag har alltid tänkt så här…”, ”så här har jag alltid gjort…”

Var kommer dessa värderingar ifrån? Ja, det mesta kommer faktiskt från arv och miljö. Väldigt lite har vi som enskilda individer skapat själva. Eftersom vi lärt oss det mesta så går det att lära om, så att det blir till något som verkligen ÄR jag.

Jag brukar använda mig av 360graders inventering när det handlar om att titta på sig själv. Det är ett stort jobb att hantera svaren men gagnar verksamheten och teamet otroligt mycket! Medarbetarna känner en skräckblandad förtjusning, det lovar jag. För de VILL göra sitt bästa och de VILL ha en arbetsmiljö som de är stolta och trygga med.

Där jag har provat det här sättet, har det varit framgångsrikt. Jag har börjat med att visa Ola Wallströms You Tube-klipp ”Attityd, det magiska ordet”. Det är ofta en enkel väckar- klocka till att jag har ansvar över hur världen bemöter mig. För det jag ger ut, får jag tillbaka.

Sätt samman en enkät till teamet. Var och en ska besvara enkäten, först den ”om mig…”, sedan utifrån teammedlemmarna ”Om…”.

Här räcker det med få, enkla frågor. Jag använde mig av nedanstående frågeställningar:

Om mig…

 1. Vilka är dina styrkor (3 stycken)?
 2. Tror du att det finns något hos dig som kan irritera andra? Vad, i så fall?
 3. Vad kan DU bidra med för att vara en bättre teammedlem?
 4. Vad uppskattar du hos kollegor som du ser upp till?
 5. Vilka styrkor har vi i gruppen? Precisera gärna
 6. Vilka svagheter har vi i gruppen? Precisera gärna
 7. Vilka positiva saker bidrar ditt team med till verksamheten?
 8. Vad behöver teamet för att bli mer effektivt (ekonomiskt, kvalitetsmässigt)?
 9. Vad kan DU som enskild medarbetare bidra med?
 10. Beskriv på vilket sätt du lever upp till våra värdegrund?

Om …

 1. Vilka är … Styrkor (3 saker)?
 2. Finns det något som irriterar dig hos …? Vad, i så fall?
 3. Vad kan … Bidra med för att vara en bättre kollega/teammedlem?
 4. Vad uppskattar du hos …? Vad gör att du kan se upp till …?
 5. Vad anser du att … behöver ändra på för att teamet ska bli mer effektivt (ekonomiskt/kvalitetsmässigt)?
 6. Vad behöver … ändra på för att vi ska ge kunden den bästa service utifrån vår? värdegrund D.v.s. för att vi ska nå vårt mål.

Hur tar vi hand om svaren? Det kommer jag att skriva om längre fram.

/Janet

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *