Det magiska ordet!

Hur har du tänkt att 2013 ska se ut för dig som ledare och för ditt team?

Är Bild1planen lagt och klar? Har du inventerat vilka förändringar/utvecklingsområden som behövs för att nå målet du satt? Finns planen för ”huret” nedskriven, presenterad och känd för teamet? Är teamet med på banan? För det är ju en förutsättning för att nå målet.

Många gånger sätter vi ledare ett mål för verksamheten. Vi berättar om visioner och mål för våra medarbetare/vårt team och hur vi ska komma dit. Men är alla med på tåget? Min erfarenhet är att alla inte är det. Vi SÄGER att vi är det men i handling visar sig motsatsen.

Hur många av oss står sedan undrande inför de som går i en annan riktning än den utstakade? Tro mig. vi är många som gjort den upptäckten!

Hur kan jag som ledare göra allt jag kan för att hela teamet ska gå åt samma håll, på samma väg för att komma till samma ställe? Jo, det handlar om min, din och alla medarbetares attityd. D.v.s. inställning och värdering till målet som är uppsatt.

Vilken attityd jag har till målet börjar alltid hos mig själv. Så det är där jag som ledare måste börja; hos var och en i teamet. Vi behöver alla ta en titt på oss själva och göra vår egen inventering om vi är villiga och ställer oss bakom målet som är uppsatt.

Delaktighet

Den bästa starten för att få alla med sig är delaktighet. Att som medarbetare/teammedlem få vara delaktig gör att jag känner mig betydelsefull. Att det jag kan bidra med är viktigt. Det är då jag gör det bästa jag kan!

Kan vi som ledare ändra på någons attityd?

Ja, det kan vi. Om jag som ledare tar reda på vilken inställning var och en har, så kan vi också hitta den rätta knappen att trycka på så att vi får dem att förstå att de, var och en, får en egen vinning av att bidra. Och svaret på VARFÖR det är viktigt att alla bidrar.

För så är det; Om vi har svaret på VARFÖR så blir HUR enkelt!

Som ledare är det viktigt att poängtera att alla i teamet är lika viktiga. Tack vare alla olikheter! Som ledare är det min skyldighet att berätta för teamet att var och en har ett ansvar för vilka signaler vi sänder ut och därmed vilka vi får tillbaka. För allt börjar hos oss själva. Vilken inställning vi har till att prova en ny väg, ett nytt sätt att tänka och nya handlingar. Och hela tiden med målet som fokus.

Exempel på olika attityder som kan påverka teamet negativt:

”-Jag jobbar här för att jag behöver en inkomst och i brist på något bättre.”

”-Det är ingen idé att jag säger något för ingen lyssnar ändå.”

”-JAG kan inte! Ge mig färdiga arbetsuppgifter bara så gör jag dem.”

”-Så här har jag jobbat i 25 år och det har fungerat hittills!”

”-Vi har provat det förut och det gick inte! Varför skulle det fungera nu?”

”-Ge mig högre lön! Med den lön jag har idag så tänker inte jag…”

Listan kan göras hur lång som helst men vi stannar där för jag är övertygad om att du som läser detta förstår vad jag menar.

Hur kan vi ändra på dessa attityder? Behöver vi ändra på dem?

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *