Att uppnå mål i företaget

Ingen ledare kan nå de mål som han/hon sätter upp själv genom att göra hela contactjobbet själv. Inte heller genom att enbart presentera ”färdiga” mål för sina medarbetare. För att lyckas måste medarbetarna känna delaktighet, få ta ansvar och få vara med och fira framgången när målet är uppnått.

Jag ska här dela med mig av ETT sätt att jobba på. Di får gärna kontakta mig om du vill ha tips och råd för att sätta ihop en sådan här dag.

Ett sätt, som ger de allra bästa förutsättningarna för att lyckas, är att sätta målen TILLSAMMANS med medarbetarna. Du som ledare vet vad som krävs för att nå framgång i företaget inom ditt ansvarsområde. Genom att peka ut vart ni ska kan sedan medarbetarna vara med och utforma målen för att nå dit.

Har du en bra dynamik i ditt team så är det bästa att starta arbetet med en utvecklingsdag. Du sätter upp syftet och målet med dagen. Du ger medarbetarna möjlighet att förbereda sig på ett bra sätt. Tiden innan utvecklingsdagen går av stapeln är det bra att tala om dagen och bygga upp förväntningar. Gör det på ett sätt så att medarbetarna känner att det mesta av ansvaret ligger på dem om hur resultatet ska bli. Gör det på ett roligt sätt. Det ska vara på ett sätt så att de längtar till att få vara med om en rolig, kreativ dag i delaktighetens tecken! De ska se på dagen som ett tillfälle att få använda just SIN kunskap och SINA talanger för att samtidigt nå SINA mål! Då är det optimalt.

Ett tips på förberedelse kan vara att ha följande budskap: ”All förändring börjar hos oss själva så det är vår attityd för detta arbete som är avgörande”. Dvs för att förändra något/jobba mot ett mål, måste vi börja hos oss själva! Alla ska vara förberedda på att göra sin del av jobbet.

Utvecklingsdagen kan läggas upp t ex så här: Förmiddag – presentation om bakgrund, syfte och företagets mål. Samt VARFÖR ni ska nå dit. Dela sedan in medarbetarna i smågrupper där de får brainstorma och sedan skriva ner vad de kommit fram till utifrån uppgiften. Det här brukar ta hela förmiddagen. Dina medarbetare är mer kreativa än du kanske tror.

Eftermiddagen börjar med presentation av förmiddagens arbete. Sedan kan du låta medarbetarna gå in i sina grupper igen. Låt dem gärna ta en promenad och diskutera vad som är viktigast av det som framkommit av det första grupparbetet. De ska också rangordna vad de tycker är viktigast att börja med, näst viktigast osv.

Samla sedan alla medarbetare igen. Låt HELA gruppen sedan komma överens om en rangordning av det som ska göras. Det brukar ta en stund. Det är viktigt att du är med här om du skulle behöva styra upp lite emellanåt.

Är ni riktigt överens och allt går snabbt, hinner ni kanske skriva ner en överenskommelse och handlingsplan innan dagen är slut. Det kommer jag att skriva om en annan gång.

Jag kan lova dig att du kommer att ha motiverade medarbetare efter en sådan här dag!

Att arbeta på det här sättet är roligt och främjar sammanhållningen. Som omväxling kan det vara bra att ta in en konsult på utvecklingsdagen. Gärna en person som kompletterar dig så att dagen blir dynamisk även ur den aspekten.

Lycka till!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *