Värderingar i företaget/organisationen

Jobbar du i ett företag där medarbetarna består av många individualister? Kanske är det många med stora egon och som har behov av mycket bekräftelse. Hur får du/ni till ett gott teamarbete där?

Min erfarenhet är att det krävs ett tydligt ledarskap med delaktighet som bas. Ett fungerande ledningssystem är också en av ingredienserna. En dos av öppenhet och ödmjukhet bör också tillsättas.

Orden jag skriver här ovan är kanske söndertjatade. Men i handling ses de inte alltid i kombination med varandra.

Hur ”får man till det” då? Jo, som med allting annat så börjar det med dig själv och din attityd och värdering som ledare. Steg två är att få medarbetarna att förstå att det börjar hos var och en. För du kan ju inte ändra på andra. Det måste de göra själva och då menar jag inte genom personlighetsbyte…

Har ditt företag/organisation officiella värdeord/värdegrund? Om ditt svar är ja, är de väl kända och genomarbetade med alla dina anställda? Kan du väcka din medarbetare mitt i natten och han/hon berättar vilka de är och vad de står för i vardagen? Grattis! Då har du kommit mer än halvvägs!

Hur kommer du dit då? Mitt tips är att du jobbar aktivt med att bryta ner värdeorden/grunden under en utvecklingsdag. Alla medarbetare ska närvara. Dela in dem i mindre grupper och låt varje grupp skriva ner vad orden betyder för just den gruppen. Låt sedan samtliga grupper redovisa vad de kommit fram till. När det är gjort ska alla, gemensamt, komma överens om kortare formuleringar om vad orden står för. Allt ska få plats på ett A4. Där har ni sedan er gemensamma värdegrund! Där alla varit delaktiga. Jag lovar att alla känner ett meransvar nu.

Hur ska du sedan gå vidare? En inventering av vad som är bra/vad som kan bli bättre är nästa steg. Där kan man jobba på samma sätt, allt för att alla ska fortsätta känna sig delaktiga. Rangordna sedan med numrering där det viktigaste att åtgärda får nr 1. Och det minst viktiga får det högsta numret.

Gör, fortfarande tillsammans, en handlingsplan. Ska det bildas arbetsgrupper, jobbas enskilt? När ska det vara klart. En tidsbestämning är viktigt! Minnesanteckningar från gruppmötena, rapportering vid personalmöten etc är bra så att alla kan följa med på resan och där det ges möjlighet till feedback.

När arbetet är klart presenteras det för hela gruppen och man kan, tillsammans, fatta beslut om att köra igång och när.

Kom ihåg att i arbetet ska ingå en utvärderingsplan :)!

Lycka till!

Din vän Janet

P.S. Behöver ditt företag/organisation hjälp på traven, dra dig inte för att kontakta mig! D.S.

 

 

 

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *